Wycena znaku towarowego/marki

na zapytanie

30% BPLN

Na zapytanie

Kancelaria "Podatki-Rachunkowość" Sp. z o.o.
Zegadłowicza 4a
43-300 Bielsko-Biała

Jacek Kamiński
E-mail: zarzad@podatki-rachunkowosc.pl
Tel.: 790606607

www.podatki-rachunkowosc.pl

Szacuje się, że aktywa niematerialne w zależności od branży i rynku stanowią nawet 50% wartości przedsiębiorstwa


Wiedza na temat wartości marki i znaku towarowego umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania marketingowego i planowania strategicznego w całej firmie

Posiadamy odpowiednie kompetencje i wieloletnie doświadczenie w weryfikacji wartości aktywów niematerialnych i prawnych, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania prowadzą do maksymalnego wykorzystania potencjału raportowanej marki, przekładającego się na wartość całego przedsiębiorstwa

Wyceniona wartość znaku towarowego – marki w ramach właściwych zmian własnościowych może być następnie umarzana

Wyceny wartości znaku towarowego (wyceny marki) dokonujemy najczęściej przy:
- sprzedaży znaku towarowego (marki)
- sprzedaży umów licencyjnych, np. odnoszących się do korzystania z określonych praw do znaku
- wniesienia znaku towarowego aportem (w tym wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej znak towarowy)
- optymalizacji bilansowo-podatkowej
- przekształceniach formy prawnej
- ustanawianiu zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania  

Typowe metody wyceny wykorzystywane przez nas do wyceny aktywów niematerialnych to:
a) metody kosztowe - określają wartość na podstawie poniesionych kosztów zaktualizowanych na obecny moment
b) metody przychodowe (premii cenowych) - analizują one wpływ marki na zwiększenie przychodów (efekt ilościowy - zwiększenie sprzedaży i efekt cenowy - zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty dystrybucji)
c) metody opłat licencyjnych - opierają się na założeniu, że firma nie jest właścicielem marki lub innego aktywa niematerialnego i musi ponosić opłaty za prawa do korzystania z niego

Wybór konkretnych metod wyceny dostosowujemy na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia do specyfiki każdej z firm

Ponadto w procesie przeprowadzania wyceny marki (wyceny znaku towarowego) zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena

Przy ustalaniu wartości marki (wartości znaku towarowego) kluczowe jest dla nas poznanie i zrozumienie najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość - co umożliwiają nam m.in. spotkania z Zarządem przedsiębiorstwa 

Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia

Nasze raporty z wycen są pisane w sposób logiczny, przejrzysty, a przede wszystkim zrozumiały. Co również istotne nasze wyceny i raporty z wycen są respektowane przez organy podatkowe oraz sądowe


POZOSTAŁE OFERTY UCZESTNIKA
30% BPLN

Wycena znaku towarowego/marki

Wiedza na temat wartości marki i znaku towarowego umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania mark...

na zapytanie

50% BPLN

Pełna obsługa księgowa Firmy

Zakres usług Kancelarii: - rachunkowość - prowadzenie ksiąg handlowych - prowadzenie ewidencji i r...

na zapytanie

30% BPLN

Biznes plany i analizy biznesowe

Przygotowywany przez nas biznes plan (lub studium wykonalności) standardowo obejmuje: - Opis przedsiębiorstwa i j...

na zapytanie

30% BPLN

Wycena przedsiębiorstw/spółek osób prawnych i osób fizycznych

 Wycena przedsiębiorstwa (wycena spółki) pozwala również na określenie wartości udziałów czy też wartości...

na zapytanie


ZOBACZ TAKŻE
30% BPLN

Wycena znaku towarowego/marki

Wiedza na temat wartości marki i znaku towarowego umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania mark...

na zapytanie

100% BPLN

Audyt Ubezpieczeniowy

Powyższe otrzymasz na piśmie w ciągu maksymalnie 2 tygodni od przesłania nam kopii zawartych polis ube...

1 000,00 zł

50% BPLN

Pełna obsługa księgowa Firmy

Zakres usług Kancelarii: - rachunkowość - prowadzenie ksiąg handlowych - prowadzenie ewidencji i r...

na zapytanie

30% BPLN

Pomoc w uzyskaniu funduszy na rozwój firmy

30% faktury za przygotowanie dokumentacji przyjmujemy w BPLN Wycena każdego projektu jest indywidualna...

na zapytanie

100% BPLN

Dochodzenie należności pieniężnych

Zgodnie z prawem, lecz bezkompromisowo !

na zapytanie

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.