Polityka prywatności Barter System

1. Wprowadzenie 

Przy pomocy niniejszej Polityki chcemy poinformować Państwa o tym:

 • jakie dane osobowe zbieramy na Państwa temat po co je zbieramy i jak długo będziemy je Przetwarzać;
 • w jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe;
 • do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe;
 • komu udostępniamy Państwa dane osobowe;
 • jakie środki techniczne i organizacyjne wykorzystujemy, aby chronić Państwa dane osobowe;
 • jakie przysługują Państwu prawa w związku z tym, że Przetwarzamy Państwa dane osobowe;
 • jak się z nami skontaktować.

2. Definicje:

Jeżeli w niniejszej Polityce zostaną użyte poniższe zwroty, to powinni je Państwo rozumieć tak jak zostały one w tym punkcie Polityki zdefiniowane: 

 • Barter System – Barter System Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy prof. dr Mieczysława Michałowicza 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029210;__.
 • Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na jeden lub kilka specyficznych czynników ją określających.
 • Polityka prywatności. Niniejszy dokument
 • Przetwarzanie - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 • Cookies – znane też jako tzw. „ciasteczka”, to porcje tekstu pochodzące z serwera np. Platformy Barter System, i zapisywane w przeglądarce.
 • Platforma Barter System – platforma handlowo-usługowa, prowadzona Barter System, dostępna w domenie platforma.bartersystem24.pl;
 • Barterowicz – uczestnik systemu rozliczeniowego prowadzonego przez Barter System Administracja.
 • Barter System Administracja – Barter System Administracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy ul. 1 Maja 45-47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326983;

3. Kontakt z Barter System ws. RODO (danych osobowych)

W sprawach związanych z Przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych, możesz się w każdej chwili skontaktować z Barter System: 

 • listownie:
  Barter System Polska sp. z o.o.
  ul. 1 Maja 45-47
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem: Dane Osobowe/RODO

poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://platforma.bartersystem24.pl/reklamacje

4. Źródło, cel, podstawa, okres Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzanych przez Barter System.
Odbiorcy Danych Osobowych i prawa Państwu przysługujące mogą się różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych przez nas Państwo korzystacie. 
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej

4.1. Użytkownik Prywatny

Poniższe informacje dotyczą osób, które utworzyły Konta jako osoby prywatne (bez możliwości sprzedaży) 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia i korzystania z usług z Platformy Barter System.

Podstawy i cele przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach następujących celów

 • założenie i obsługa konta w ramach platformy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) 
 • w celu obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na ochronie praw Barter System). Dotyczy to:
  - reklamacji na usługę Barter System;
  - działania sprzedawców na Platformie np. opóźnienie w dostawie. 
 • w celu obsługi technicznej konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na ochronie praw Barter System)
 • w celu realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO (niezbędność Przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego
 • w celu prowadzenia analizy statystycznych i monitorowania Państwa aktywności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na analizie statystyk i Państwa aktywności w celu optymalizacji świadczonych usług).
 • w celu polepszenia działania Platformy, w tym do wykrywania i naprawiania błędów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na dbaniu o rozwój Platformy

Jak długo przetwarzamy Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez cały czas posiadania aktywnego konta na Platformie;
 • przez 1 rok po usunięciu Konta – z uwagi na użyte rozwiązania zabezpieczające;
 • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 • 3 lata od złożenia reklamacji.

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane 

 • podmiotom, z którymi Barter System zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich Przetwarzaniu; usługodawcom
 • podmiotom udzielającym wsparcia Barter System na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą Barter System usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
 • podmiotom, które świadczą Barter System usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 • operatorowi płatności – w przypadku płatności za pomocą bramki płatności – dotyczy to użycia takich metod jak Blik, karty płatnicze, płatność pay-by-link itp. Aktualnie operatorem jest spółka PayPro S.A. www.przelewy24.pl

4.2. Użytkownik Biznesowy

Poniższe informacje dotyczą osób, które utworzyły Konta firmowe (umożliwiające sprzedaż)

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia i korzystania z usług z Platformy Barter System.

Podstawy i cele przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach następujących celów

 • założenie i obsługa konta w ramach platformy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) 
 • w celu obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na ochronie praw Barter System). Dotyczy to:
  - reklamacji na usługę Barter System;
  - działania sprzedawców na Platformie np. opóźnienie w dostawie. 
 • w celu obsługi technicznej konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na ochronie praw Barter System)
 • w celu realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO (niezbędność Przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego
 • w celu prowadzenia analizy statystycznych i monitorowania Państwa aktywności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na analizie statystyk i Państwa aktywności w celu optymalizacji świadczonych usług).
 • w celu polepszenia działania Platformy, w tym do wykrywania i naprawiania błędów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na dbaniu o rozwój Platformy

Jak długo przetwarzamy Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez cały czas posiadania aktywnego konta na Platformie;
 • przez 1 rok po usunięciu Konta – z uwagi na użyte rozwiązania zabezpieczające;
 • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 • 3 lata od złożenia reklamacji.

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane 

 • podmiotom, z którymi Barter System zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich Przetwarzaniu; usługodawcom
 • podmiotom udzielającym wsparcia Barter System na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą Barter System usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
 • podmiotom, które świadczą Barter System usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 • operatorowi płatności – w przypadku płatności za pomocą bramki płatności – dotyczy to użycia takich metod jak Blik, karty płatnicze, płatność pay-by-link itp. Aktualnie operatorem jest spółka PayPro S.A. www.przelewy24.pl
4.3. Barterowicz – uczestnik systemu rozliczeniowego

Poniższe informacje dotyczą osób, które utworzyły Konta firmowe (umożliwiające sprzedaż) oraz przystąpiły do systemu rozliczeniowego prowadzonego przez Barter System Administracja

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia i korzystania z usług z Platformy Barter System.

Część z Państwa danych pochodzi również od Barter System Administracja.

Podstawy i cele przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach następujących celów

 • założenie i obsługa konta w ramach platformy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) 
 • w celu obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na ochronie praw Barter System). Dotyczy to:
  - reklamacji na usługę Barter System;
  - działania sprzedawców na Platformie np. opóźnienie w dostawie. 
 • w celu obsługi technicznej konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na ochronie praw Barter System)
 • w celu realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO (niezbędność Przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego
 • w celu prowadzenia analizy statystycznych i monitorowania Państwa aktywności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na analizie statystyk i Państwa aktywności w celu optymalizacji świadczonych usług).
 • w celu polepszenia działania Platformy, w tym do wykrywania i naprawiania błędów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na dbaniu o rozwój Platformy;
 • umożliwienia korzystania z systemu rozliczeniowego oferowanego przez Barter System Administracja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja umowy).


Jak długo przetwarzamy Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez cały czas posiadania aktywnego konta na Platformie;
 • przez 1 rok po usunięciu Konta – z uwagi na użyte rozwiązania zabezpieczające;
 • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 • 3 lata od złożenia reklamacji.

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

 • spółce Barter System Administracja – w ramach korzystania z systemu rozliczeniowego i usług powiązanych – spółka ta jest osobnym administratorem;
 • podmiotom, z którymi Barter System zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich Przetwarzaniu; usługodawcom
 • podmiotom udzielającym wsparcia Barter System na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą Barter System usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
 • podmiotom, które świadczą Barter System usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 • operatorowi płatności – w przypadku płatności za pomocą bramki płatności – dotyczy to użycia takich metod jak Blik, karty płatnicze, płatność pay-by-link itp. Aktualnie operatorem jest spółka PayPro S.A. www.przelewy24.pl

4.4. Gość

Poniższa informacja dotyczy osób, które korzystają z Platformy bez założonego Konta

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia i korzystania z usług z Platformy Barter System.

Podstawy i cele przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach następujących celów:

 • korzystania z Platformy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
 • w celu obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na ochronie praw Barter System). Dotyczy to:
  - reklamacji na usługę Barter System;
  - działania sprzedawców na Platformie np. opóźnienie w dostawie. 
 • w celu realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO (niezbędność Przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego
 • w celu prowadzenia analizy statystycznych i monitorowania Państwa aktywności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na analizie statystyk i Państwa aktywności w celu optymalizacji świadczonych usług).
 • w celu polepszenia działania Platformy, w tym do wykrywania i naprawiania błędów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes Barter System, polegający na dbaniu o rozwój Platformy

Jak długo przetwarzamy Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 • przez 1 rok od dokonania transakcji;
 • 3 lata od złożenia reklamacji.

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane 

 • podmiotom, z którymi Barter System zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich Przetwarzaniu; usługodawcom
 • podmiotom udzielającym wsparcia Barter System na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą Barter System usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
 • podmiotom, które świadczą Barter System usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 • operatorowi płatności – w przypadku płatności za pomocą bramki płatności – dotyczy to użycia takich metod jak Blik, karty płatnicze, płatność pay-by-link itp. Aktualnie operatorem jest spółka PayPro S.A. www.przelewy24.pl

4.5. Marketing

Poniższa informacja dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie treści marketingowych

Podstawy i cele przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach następujących celów:

 • wysyłanie maili marketingowych np. o promocjach, nowych usługach itp.
 • wysyłanie SMS/MMS marketingowych np. o promocjach, nowych usługach itp.
 • wykonania połączenia w celu przedstawienia oferty lub pomocy – w przypadku chęci otrzymania kontaktu telefonicznego.

W ramach działań marketingowych dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Zgodę na działania marketingowe można zawsze wycofać lub zmienić.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane

Do celów marketingowych dane przetwarzamy tak długo jak aktywne są zgody marketingowe nie dłużej jednak niż:

 • 30 dni od rozpoczęcia rejestracji – jeśli nie została zakończona;
 • 30 dni od pozostawienia danych kontaktowych;
 • 1 rok od usunięcia konta na platformie.

5. Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane Przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

6. Pliki Cookies

6.1. Rodzaje Plików Cookies

Barter System korzysta z Plików Cookies w kilku rodzajach

Pliki według czasu ich istnienia:

 • Pliki sesyjne (pozostają na Państwa urządzeniu aż do opuszczenia strony Platformy Barter System lub wyłączenia przeglądarki internetowej);
 • Stałe (pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia);

Pliki według zadania, które spełniają

 • Statystyczne – dotyczące wydajności, pozwalają na liczenie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność Platformy Barter System. Pomagają dowiedzieć się, które podstrony są najbardziej i najmniej popularne. Wykorzystujemy Google Analytics (są to pliki dostarczone przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Platformy Barter System przez Państwa. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
 • Funkcjonalne – pozwalają na zwiększenie funkcjonalności i personalizacji Platformy Barter System., Jeśli Państwo z nich zrezygnują, nie będziemy wiedzieć, kiedy Państwo odwiedzają naszą stronę i nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Ich wyłączenie lub zablokowanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Platformy

6.2 Zarządzanie Plikami Cookies 

Przeglądarki internetowe domyślnie zapamiętują Pliki Cookies, jednak większość z nich pozwala Państwu zarządzać Plikami Cookies na stronie internetowej. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.