Reklamacje

Nabywca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Platformy, w tym zachowania Dostawcy.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pomocą formularza reklamacyjnego lub listownie, na adres
BARTER SYSTEM POLSKA sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 45-47
43-300 Bielsko-Biała, Polska

Nabywca powinien sprecyzować zakres swojej reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia, w sposób wyżej podany. W przypadku reklamacji niezawierających elementów wskazanych w tym paragrafie termin ten biegnie od dnia ich uzupełnienia przez składającego reklamację.

Nabywca otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na wskazany kontakt.

Reklamację dotyczącą produktu lub usługi Nabywca kieruje do Dostawcy, na warunkach określonych przez Dostawcę.

Formularz reklamacji

W przypadku klientów posiadających konto.

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.