Barter System Polska sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych

Barter System Polska sp. z o.o. ul. prof. dr Mieczysława Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000029210, e-mail: daneosobowe@bartersystem.com.

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane w celu:

·         obsługi Państwa konta na Platformie (realizacja umowy);

·         by realizować obowiązki jakie nakłada na nas prawo (obowiązek prawny);

·         zapewnienia zgodnego z prawem działania Barter System Polska w ramach platformy (prawnie uzasadniony interes).

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Barter System może ujawniać Państwa dane:

  Operatorowi Płatności –  PayPro S.A., KRS 0000347935;

  usługodawcom z zakresu doradztwa, konsultacji, audytów, pomocy prawnej, obsługi rachunkowej, usług IT (serwis, utrzymanie, tworzenie, hosting itp.);

  Barter System Administracja sp. z o.o. KRS 0000326983 – w szczególności w ramach rozliczenia BPLN i przystąpienia do Systemu Rozliczeniowego;

  firmom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;

  podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz).

Okres przetwarzania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez sześć lat od usunięcia konta.

Prawa Państwu przysługujące

Mają Państwo prawo do:

•      dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

•      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

•      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•      usunięcia danych osobowych;

•      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie opartym o prawnie uzasadniony interes;

•      przenoszenia danych osobowych;

•      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.